Program konferencji

Godzina Opis

PIĄTEK, 30.11.2018 r.

9.30 - 10.00

Rejestracja i kawa powitalna

10.00 - 14.30

WARSZTATY CHIRURGICZNE

Operacje bariatryczne i onkologiczne technikami małoinwazyjnymi – prezentacja real time video z komentarzem i dyskusją.

Prowadzący warsztaty:

dr hab. Mariusz Wyleżoł, dr hab. Jacek Sobocki, dr n. med. Aneta Obcowska-Hamerska,  dr Paweł Konrad

 

14.30 - 15.00

Przerwa kawowa i poczęstunek

13.00 - 14.30

Posiedzenie Rady Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgicznych Województwa Mazowieckiego

Prowadzący posiedzenie: prof. Mariusz Frączek

Porządek obrad:

  1. Szkolenie chirurgów w województwie mazowieckim – prof. Mariusz Frączek
  2. Mankamenty szkolenia specjalizacyjnego od strony lekarza rezydenta – dr Łukasz Kaczorowski
  3. Odpowiedzialność lekarza rezydenta i kierownika specjalizacji za czynności wykonywane przez lekarza rezydenta pod nadzorem i samodzielnie – Tomasz Pęcherz, Cybulski Piotrowska Pęcherz Radcowie Prawni Spółka Partnerska
15.00 - 15.30

UROCZYSTE OTWARCIE XIV MAZOWIECKICH DNI CHIRURGICZNYCH 

WPŁYW OTYŁOŚCI NA PRZEBIEG LECZENIA CHIRURGICZNEGO

Prowadzący sesję:

prof. Krzysztof Paśnik, dr hab. Maciej Kosieradzki, prof. Mariusz Frączek

15.30 - 16.00

Otyłość i jej powikłania jako czynnik ryzyka zdarzeń niepożądanych w operacjach ogólnochirurgicznych – dr hab. Mariusz Wyleżoł

16.00 - 17.00

Postępowanie okołooperacyjne u chorych…

… na nadciśnienie tętnicze – prof. Marek Kuch

… na cukrzycę typu 2 – dr n. med. Wiesława Barbara Duda-Król

… na zaburzenia endokrynologiczne – dr n. med. Alina Kuryłowicz

 

17.00 -17.30

Wskazania do farmakologicznej terapii pacjentów chorujących na otyłość przygotowywanych do planowanych zabiegów chirurgicznych – prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowiczdr hab. Mariusz Wyleżoł

17.30 - 17.40

Dyskusja

17.40 - 18.00

Przerwa kawowa

18.00 - 18.20

Fundusze UE w służbie zdrowia – kto i w jaki sposób może zdefiniować jakość

mgr Jakub Zaczyk

SESJA VIDEO

OPERACJE OGÓLNOCHIRURGICZNE TECHNIKAMI MAŁOINWAZYJNYMI U CHORYCH NA OTYŁOŚĆ – TRUDNOŚCI, WYZWANIA, SPOSOBY POSTĘPOWANIA ...

Moderator:

prof. Mariusz Frączek 

18.20 - 19.30

Prezentacja przypadków (short time video) i dyskusja okrągłego stołu z udziałem:

prof. Mariusz Frączek, dr n. med. Krzysztof Kaseja, prof. Maciej Michalik, prof. Rafał Paluszkiewicz, prof. Krzysztof Paśnik, dr hab. Antoni Szczepanik, dr hab. Jacek Sobocki, prof. Wiesław Tarnowski, dr hab. Mariusz Wyleżoł

20.00

Kolacja

SOBOTA, 01.12.2018 r.

8.30 - 9.00

Kawa powitalna

POSTĘPY W LECZENIU NOWOTWORÓW – cz.I

Prowadzący sesję:
prof. Marek Szczepkowski, dr n.med.  Małgorzata Polańska-Płachta, dr n. med. Przemysław Galbfach

9.00 -9.30

Wpływ otyłości na powstawanie nowotworów – prof. Gabriel Wcisło 

9.30 - 10.00

Postępy cytofizjologii umożliwiające lepsze zrozumienie biologii nowotworów – prof. Romuald Zabielski

10.00 - 10.30

Żywienie pozajelitowe jako część zbilansowanej płynoterapii – dr hab. Jacek Sobocki

10.30 - 10.40

Korzyści płynące z wykorzystania symulacji medycznej w szpitalach – mgr Mateusz Juszczak

10.40 - 11.00

Dyskusja

11.00 - 11.30

Przerwa kawowa

POSTĘPY W LECZENIU NOWOTWORÓW – cz. II

Prowadzący sesję:

prof. Jacek Pawlak, dr hab. Michał Grąt, dr n. med. Włodzimierz Klonowski

11.30 - 12.00

Stłuszczeniowa choroba wątroby w otyłości – prof. Wojciech Lisik

12.00 -12.30

Współczesne metody leczenia chirurgicznego nowotworów – prof. Andrzej Rutkowski

12.30 -13.00

Leczenie personalizowane w onkologii w na przykładzie wybranych nowotworów – dr hab. Rafał Stec

13.00 - 13.30

Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii  – prof. Tomasz Jastrzębski

13.30 -14.00

Dyskusja

SESJA DLA PIELĘGNIAREK

9.30 - 10.00

Rejestracja i kawa powitalna

Moduł organizacyjno – prawny

Prowadzący sesję:

dr  Barbara Gad-Karpierz, dr Piotr Szenk

 

10.00 - 10.20

Rola pielęgniarki w zespole terapeutycznym – dr hab. Jacek Imiela

10.20 -10.40

Model opieki nad pacjentem – pielęgniarka prowadząca – dr  Barbara Gad-Karpierz, mgr Agnieszka Nowak

10.40 -11.00

Błąd medyczny – odpowiedzialność lekarza a pielęgniarki – prof. Dorota Karkowska

11.00 - 11.20

Dylematy prawa pracy w ochronie zdrowia – prof. Monika Gładoch

11.20 -11.40

Zdarzenia niepożądane a deficyt kadr pielęgniarskich – mgr Wiesława Załuska

11.40 - 12.00

Przerwa kawowa

Moduł pielęgniarstwa klinicznego

Prowadzący sesję:

mgr Wiesława Załuska, dr hab Mariusz Wyleżoł

 

12.00 - 12.20

Współpraca lekarz – pielęgniarka w opiece nad pacjentem po operacjach bariatrycznych – dr hab. Mariusz Wyleżoł, mgr Lidia Szczypiorska

12.20 - 12.40

Współpraca lekarz – pielęgniarka w opiece nad pacjentem po operacjach onkologicznych górnego odcinka przewodu pokarmowego – prof. Mariusz Frączek, mgr Jolanta Sianko

12.40 - 13.00

Współpraca lekarz – pielęgniarka w opiece nad pacjentem po operacjach onkologicznych dolnego odcinka przewodu pokarmowego – dr hab. Jacek Sobocki, mgr Beata Lisowska

13.00 - 13.30

Wytwarzanie i opieka nad dostępem do żywienia pozajelitowego – dr n. med Krystyna Majewska, dr n. med Mohammad Omidi

13.30 - 13.45

Żywienie kliniczne nieodłączny element terapii w różnych grupach pacjentów – mgr Katarzyna Jasinska

13.45 - 14.05

ABC pielęgniarskiej opieki diabetologicznej po zabiegach chirurgicznych –  mgr Alicja Szewczyk

14.05 - 14.25

Nowoczesne leczenie ran – dr n. med. Aneta Obcowska-Hamerska